VÄLKOMMEN TILL HÅLLBARHETSPLANEN

Hållbara individer skapar hållbara organisationer. Energi är en förutsättning för utveckling att ske i både människan och organisationen. Med en tydlig riktning och en plan mot vad du vill förverkliga skapar du förutsättningar att leva ett liv där balans är en självklarhet. 

 

Du får möjlighet att träna genom experimentella handlingar kopplat till vad du vill uppnå. Det kommer resultera i rörelse och en naturlig utveckling i din valda riktning.. 

 

Du skapar förutsättningar att lyckas genom att du får designa din personliga Hållbarhetsplan.